Joga Zdravo Logo

Členstvá pre Online skupinové hodiny

Platnosť: Platnosť: 1 týždeň od aktivácie / Počet hodín: Počet hodín: 1 lekcia / Dĺžka hodiny: Dlžka hodniny: 60 min.

O členstve: Predplatné 1 hodina online skupinového cvičenia

Pomôcky pri cvičení: Pomôcky na cvičenie si zabezpečte sami - yogamatka, joga bloky, popruh

V cene je zahrnuté: Zoom platforma a cvičenie

Platnosť: 5 týždňov od aktivácie / Počet hodín: 5 lekcií / Dĺžka hodiny: 60 min.

O členstve: Predplatné 5 hodín online skupinového cvičenia

Pomôcky pri cvičení: Pomôcky na cvičenie si zabezpečte sami - yogamatka, joga bloky, popruh

V cene je zahrnuté: Zoom platforma a cvičenie

Členstvá pre OnLine individuálne hodiny

Platnosť: 12 týždňov od aktivácie / Počet hodín: 1 lekcia / Dĺžka hodiny: 75 min.

O členstve: Predplatné 1 hodiny online individuálneho cvičenia

Pomôcky pri cvičení: Pomôcky na cvičenie si zabezpečte sami - yogamatka, joga bloky, popruh

V cene je zahrnuté: Zoom platforma a cvičenie

Členstvá pre malé uzavreté skupiny jogy

Platnosť: 6 týždňov / Počet hodín: 1 lekcia / Dĺžka hodiny: 75 minúť

O členstve: Predplatné 1 vstupu na cvičenie v malej skupine s kapacitou maximálne 6 osôb

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 5 týždňov / Počet hodín: 5 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 minút

O členstve: Predplatné 5 vstupov na cvičenie v malej skupine s kapacitou maximálne 8 osôb

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Členstvá pre malé skupinové hodiny Hot jogy

Platnosť: 5 týždňov / Počet hodín: 1 lekcia / Dĺžka hodiny: 75 minúť

O členstve: Predplatné 1 vstupu na cvičenie Hot jogy v malej skupine s kapacitou maximálne 6 osôb

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 5 týždňov / Počet hodín: 5 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 minút

O členstve: Predplatné 5 vstupov na cvičenie Hot jogy v malej skupine s kapacitou maximálne 6 osôb

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Členstvá pre skupinové hodiny jogy

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 1 lekcia / Dĺžka hodiny: 60/75 min

O členstve: Predplatné 1 vstupu na skupinové cvičenie jogy

Pomôcky pri cvičení: Pomôcky v cene: Bloky, bolster, jogamatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj,ovocie

Platnosť: 5 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 5 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 5 vstupov na všetky typy štandardných skupinových hodin

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 10 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 10 vstupov na všetky typy štandardných skupinových hodin

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj

Platnosť: 4 týždne od prvého prihlásenia / Počet hodín: Neobmedzené / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Mesačné neobmedzené predplatné vstupov na všetky typy štandardných skupinových hodín

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 20 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 20 vstupov na všetky typy štandardných skupinových hodin

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj

Členstvá pre skupinové hodiny HOT jogy

Platnosť: 13 dní / Počet hodín: 13 vstupov / Dĺžka hodiny: 60/75 minút

O členstve: Členstvo na 13 dní za 13 EUR na skupinové cvičenia Hot jogy. Toto členstvo je možne zakúpiť len jeden krát.

Pomôcky pri cvičení: Karimatka, protišmykový uterák na karimatku

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 12 týždňov od registrácie / Počet hodín: 1 lekcia / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 1 vstupu na skupinové cvičenie Hot jogy

Pomôcky pri cvičení: Karimatka, protišmykový uterák na karimatku

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 5 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 5 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 5 vstupov na skupinové cvičenie Hot jogy

Pomôcky pri cvičení: Karimatka, protišmykový uterák na karimatku

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 10 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 10 vstupov na skupinové cvičenie Hot jogy

Pomôcky pri cvičení: Karimatka, protišmykový uterák na karimatku

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 20 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 20 vstupov na skupinové cvičenie Hot jogy

Pomôcky pri cvičení: Karimatka, protišmykový uterák na karimatku

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Doplnkové balíčky pre Multisport karty

Platnosť: 25 týždňov od registrácie / Počet hodín: 5 / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 5 vstupov na skupinové cvičenie Hot jogy

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 50 týždňov od registrácie / Počet hodín: 10 / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 10 vstupov na skupinové cvičenie Hot jogy

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 5 týždňov / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 75 minút

O členstve: Predplatné 1 vstupu na skupinové cvičenie jogy alebo Hot jogy v malej skupine s kapacitou maximálne 6 osôb

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 5 týždňov / Počet hodín: 5 / Dĺžka hodiny: 75 minút

O členstve: Predplatné 5 vstupov na skupinové cvičenie jogy alebo Hot jogy v malej skupine s kapacitou maximálne 6 osôb

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Členstvá pre individuálne hodiny

Platnosť: 5 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 1 lekcia / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 1 hodiny individuálneho cvičenia jogy zostaveného pre každého klienta individuálne

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, jogamatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj a ovocie

Platnosť: 8 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 5 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 5 hodín individuálneho cvičenia jogy zostavených pre každého klienta individuálne

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 10 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 10 hodín individuálneho cvičenia jogy zostavených pre každého klienta individuálne

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 24 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 20 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 20 hodín individuálneho cvičenia jogy zostavených pre každého klienta individuálne

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 5 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 1 hodiny Individuálneho cvičenia jogy zostaveného pre každého klienta na mieru. Možnosť kombinácie s Individuálnou hodinou Hot Jogy alebo masážou v rámci členstva

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie, servis uterákov

Platnosť: 8 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 5 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 5 hodín Individuálneho cvičenia jogy zostaveného pre každého klienta na mieru. Možnosť kombinácie s Individuálnou hodinou Hot Jogy alebo masážou v rámci členstva

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie servis uterákov

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 10 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 10 hodín Individuálneho cvičenia jogy zostaveného pre každého klienta na mieru. Možnosť kombinácie s Individuálnou hodinou Hot Jogy alebo masážou v rámci členstva

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie servis uterákov

Platnosť: 24 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 20 lekcií / Dĺžka hodiny: 75 min

O členstve: Predplatné 20 hodín Individuálneho cvičenia jogy zostaveného pre každého klienta na mieru. Možnosť kombinácie s Individuálnou hodinou Hot Jogy alebo masážou v rámci členstva

Pomôcky pri cvičení: Bloky, bolster, karimatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie servis uterákov

Doplnkové služby

Platnosť: 12 týždňov od prvého prihlásenia / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 60 min

O členstve: Celková diagnostika pohybového aparátu fyzioterapeutom v trvaní 60 min, alebo viac, podľa vybraného typu diagnostiky. Na základe celkovej diagnostiky dokážeme patologické stereotypy odhaliť, odstrániť, poprípade modifikovať na takú úroveň, ktorá nebude už viac škodiť Vášmu telu.

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie

Platnosť: 15 týždňov od registrácie / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 30 minút

O členstve: 30 minútová masáž podľa dohody s masérom

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie, servis uterákov

Platnosť: 15 týždňov od registrácie / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 60 minút

O členstve: 60 minútová masáž podľa dohody s masérom

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie, servis uterákov

Platnosť: 15 týždňov / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 30 minút

O členstve: 30 minútová másáž s bankami

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie, servis uterákov

Platnosť: 15 týždňov / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 60 minút

O členstve: 60 minútová masáž s bankami

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie, servis uterákov

Platnosť: 15 týždňov od registrácie / Počet hodín: 1 / Dĺžka hodiny: 60 minút

O členstve: 60 minútová masáž s použitím horúcich lávových kameňov

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie, servis uterákov

Platnosť: 15 týždňov od zakúpenia / Počet hodín: 1 hodina / Dĺžka hodiny: 60 min

O členstve: Jemná starostlivosť o ženu počas tehotenstva. Táto technika je úplne bezpečná počas celého tehotenstva a ženy ju často krát využívajú aj po pôrode. počíva v jemnom kolísavom pohybe, pri ktorom žena zvyčajne leží, alebo je v inej relaxačnej polohe. Jemné hojdanie pomocou tradičnej mexickej šatky môže vyústiť do celkového uvoľnenia nielen na fyzickej ale aj emocionálnej úrovni.

Pomôcky pri cvičení: Rebozzo šatka

V cene je zahrnuté: Voda, čaj, ovocie


Naše novinky na dosah

Prihláste sa k odberu našich noviniek o výnimočných akciách v JOGA ZDRAVO.

Zadajte správnu emailovú adresu

Máte otázky?

Napíšte nám

Neváhajte a pošlite nám akékoľvek otázky. Radi na ne odpovieme.

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...
Adresa

Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Navigovať
Telefónne číslo +421 948 303 353
Emailová adresa info@jogazdravo.sk
Otváracie hodiny štúdia

Po-Štv7:00 - 21:00
Piatok 7:00 - 12:00
Sobota 9:00 - 12:00
Nedeľa 9:00 - 12:00
18:00 - 21:00