+421 944 100 680 info@jogazdravo.sk Prihlásenie
EN

Ako začínajúca lektorka jogy som hltala návody o tom, ako ľudí bezpečne naviesť do pozícií. Zistila som však, že mnoho krát sú niektoré inštrukcie pre konkrétneho človeka nepoužiteľné alebo momentálne nedostupné a došla som k záveru, že múdrejšie bude pochopiť, ako telo funguje a aké sú základné princípy každej pozície. Takisto bolo dôležité si uvedomiť, že tak ako sa od seba líšime navonok, máme aj inú stavbu tela – naše kosti a kĺby majú iný tvar, hrúbku, dĺžku… proporcie tela a svalová hmota sú tiež u každého človeka iné. Takmer nikdy pozícia nevyzerá u dvoch ľudí rovnako, aj keď v nej môžu cítiť to isté a spravia presne to, čo im ako lektor poviete.

V joge existuje mnoho rôznych štýlov a rovnako sa stretneme i s rôznymi variáciami pozícií, prípadne odchýlkami v ich učení. Všetko má ale svoje opodstatnenie a je opäť potrebné vnímať, aký účinok sa danou pozíciou alebo jej variáciou zamýšľa a pre koho je určený.

Protichodná aktivita v pohybe a nachádzanie stredu

Princípy, o ktorých si povieme, slúžia k dosiahnutiu rovnováhy medzi prednou a zadnou stranou tela, vnútornou a vonkajšou líniou, pravou a ľavou stranou, kontrakciou a expanziou, hlavou a srdcom.

Dualita v pohybe je dôležitá, pretože rovnováhu možno dosiahnuť len vyrovnaním opačnou alebo protichodnou činnosťou. Ak sa sústredime len na činnosť v jednom smere, ľahko stratíme svoj stred a nedosiahneme želaný účinok. Pamätám si skvelý príklad jedného z mojich učiteľov – ak chceš natiahnuť gumu, musíš ju pevne držať v jednej ruke a druhou ťahať, prípadne ťahať oboma naraz do opačných strán, to znamená, jeden koniec pevne ukotvený a druhý naťahovaný, alebo oba konce naťahované naraz do opačných strán. Akonáhle pustíme jednu z týchto činností, naťahovanie sa neudeje. A rovnako to platí aj v joge: Akonáhle sa sústredíme len na činnosť v jednom smere, strácame svoj stred a míňame sa účinku pozície.

A joga je hlavne o hľadaní svojho stredu: akonáhle ho nájdeš vo svojom tele, myseľ ho bude nasledovať – povedal múdry človek. Preto je tak dôležité dbať na to, aby činnosti, ktoré robíme boli v rovnováhe. 

Výsledkom cvičenia asán by malo byť predovšetkým vytvorenie väčšieho priestoru a dĺžky v našom tele, ale na to, aby sme to dosiahli bezpečným spôsobom, musíme používať energiu svalov a stabilitu vychádzajúcu z nášho stredu, aby sme ochránili krehké časti tela, ako napr. kĺby, šľachy, väzivá, ap.