+421 910 331 364 info@jogazdravo.sk Prihlásenie
EN

Ako začínajúca lektorka jogy som hltala návody o tom, ako ľudí bezpečne naviesť do pozícií. Zistila som však, že mnoho krát sú niektoré inštrukcie pre konkrétneho človeka nepoužiteľné alebo momentálne nedostupné a došla som k záveru, že múdrejšie bude pochopiť, ako telo funguje a aké sú základné princípy každej pozície. Takisto bolo dôležité si uvedomiť, že tak ako sa od seba líšime navonok, máme aj inú stavbu tela – naše kosti a kĺby majú iný tvar, hrúbku, dĺžku… proporcie tela a svalová hmota sú tiež u každého človeka iné. Takmer nikdy pozícia nevyzerá u dvoch ľudí rovnako, aj keď v nej môžu cítiť to isté a spravia presne to, čo im ako lektor poviete.

V joge existuje mnoho rôznych štýlov a rovnako sa stretneme i s rôznymi variáciami pozícií, prípadne odchýlkami v ich učení. Všetko má ale svoje opodstatnenie a je opäť potrebné vnímať, aký účinok sa danou pozíciou alebo jej variáciou zamýšľa a pre koho je určený.

Protichodná aktivita v pohybe a nachádzanie stredu

Princípy, o ktorých si povieme, slúžia k dosiahnutiu rovnováhy medzi prednou a zadnou stranou tela, vnútornou a vonkajšou líniou, pravou a ľavou stranou, kontrakciou a expanziou, hlavou a srdcom.

Dualita v pohybe je dôležitá, pretože rovnováhu možno dosiahnuť len vyrovnaním opačnou alebo protichodnou činnosťou. Ak sa sústredime len na činnosť v jednom smere, ľahko stratíme svoj stred a nedosiahneme želaný účinok. Pamätám si skvelý príklad jedného z mojich učiteľov – ak chceš natiahnuť gumu, musíš ju pevne držať v jednej ruke a druhou ťahať, prípadne ťahať oboma naraz do opačných strán, to znamená, jeden koniec pevne ukotvený a druhý naťahovaný, alebo oba konce naťahované naraz do opačných strán. Akonáhle pustíme jednu z týchto činností, naťahovanie sa neudeje. A rovnako to platí aj v joge: Akonáhle sa sústredíme len na činnosť v jednom smere, strácame svoj stred a míňame sa účinku pozície.

A joga je hlavne o hľadaní svojho stredu: akonáhle ho nájdeš vo svojom tele, myseľ ho bude nasledovať – povedal múdry človek. Preto je tak dôležité dbať na to, aby činnosti, ktoré robíme boli v rovnováhe. 

Výsledkom cvičenia asán by malo byť predovšetkým vytvorenie väčšieho priestoru a dĺžky v našom tele, ale na to, aby sme to dosiahli bezpečným spôsobom, musíme používať energiu svalov a stabilitu vychádzajúcu z nášho stredu, aby sme ochránili krehké časti tela, ako napr. kĺby, šľachy, väzivá, ap. 

Univerzálne princípy vychádzajúce zo štýlu Anusara Hatha joga, použiteľné v každej pozícii tak, aby sme sa hýbali bezpečne a postupne posúvali svoje hranice.

Cieľom týchto princípov je nájsť stred medzi dvoma extrémami, a tak si pozíciu užiť s ľahkosťou a radosťou a v rámci svojich aktuálnych možností.

 1. Otvorenie srdca

Prvý princíp vychádza z faktu, že sme viac ako fyzické telo a myseľ. Všetko je tvorené jednou a tou istou energiou – ľudia, príroda, zvieratá, ulice… Všetko je jedno. Otvorenie srdca v joge znamená uvedomiť si, že na hlbokej úrovni sme všetko a všetci jedno, splývame, pretože našim pôvodom je jeden a ten istý zdroj, niečo oveľa väčšie ako my sami. Táto energia je neodmysliteľnou súčasťou každého z nás. Pripomenutie si tohto základného princípu pred začatím svojej jogovej praxe, ju môže posunúť na úplne inú úroveň.

 1. Svalová energia

Energia prúdiaca z periférnych (okrajových) častí tela do jedného stredu (stiahnutie energie do stredu), čím si zvýšime stabilitu, silu a fyzickú integritu v pozícii.

 1. Vnútorná špirála

Energia, ktorá v špirále vystupuje od chodidiel cez panvu až do oblasti pása. Vnútorná špirála rotuje nohy dovnútra, stehná rotuje dovnútra a dozadu a rozširuje zadnú stranu stehien a panvu.

 1. Vonkajšia špirála

Protichodná energia k vnútornej špirále. Prechádza od pása cez kostrč smerom dole cez nohy až ku chodidlám. Vonkajšia špirála rotuje nohy smerom von, smeruje kostrč a stehná dopredu a ťahá panvu a zadnú stranu stehien bližšie k sebe.

 1. Organická energia

Energia vychádzajúca zo stredu von až k perifériam tela, zvyšuje expanziu, flexibilitu a pocit slobody a voľnosti v pozícii.

 1. Sústredný bod

Sústredný silový bod v tele je miesto, do ktorého sa sústreďuje svalová energia, a z ktorého naopak expanduje organická energia. Existujú tri rôzne umiestnenia tohto bodu: stred panvy, pod srdcom a horné podnebie. To, v ktorom mieste sa bod aktivuje záleží od pozície. V každej asáne sa bod aktivuje len na jednom mieste a je to vždy miesto najbližšie k ťažisku tela. Ak je v pozícii ťažisko rovnomerne rozložené medzi tieto tri miesta, aktivuje sa bod v panve.

 

Ako to previesť do praxe?  

*Všetky činnosti opísané nižšie, robíme veľmi jemne, netlačíme a nasilu neťaháme kĺby, kosti ani svaly, ide skôr o precítenie dychu a smeru aktivity v danej oblasti.

 1. Zaujmeme pozíciu Hora / Tadásana – chodidlá paralelne a približne na šírku bedrových kĺbov.
 2. Zavri oči a na chvíľu sa nalaď na svoj dych a srdce a vnímaj čo je.
 3. Precíť štyri body na každom chodidle – bod pod palcom, bod pod malíčkom, vonkajšiu a vnútornú hranu päty. Zodvihni prsty na nohách, čím sa aktivuje svalová energia a zodvihni energiu cez nohy až k panve. Na niektorých hodinách môžeš tiež počuť inštrukciu – zdvihni jabĺčka kolien k bedrovým kĺbom, aktivituj predné stehenné svaly (kvadricepsy) a hornú časť stehien rotuj dozadu – vonkajšia špirála.
 4. Umiestni blok alebo hrubšiu knihu medzi vnútorné stehná a rotuj ich smerom dozadu tak, že sa blok posunie smerom dozadu. Touto činnosťou vznikne vnútorná špirála, ktorá pomáha uvoľňovať psoas a bedrové kĺby.
 5. Predĺži kostrč smerom nadol a mierne dovnútra (vonkajšia špirála) čím sa lordóza v driekovej oblasti máličko zjemní.
 6. Posledný krok je zľahka zatlačiť energiu smerom dole cez chodidlá do zeme, čím vyrovnáme svalovú energiu použitú na vnútornú špirálu.

Veľmi príjemným a nápomocným spôsobom ako stáť v pozícii Hora prítomne a aktívne, nie však napäto a strnulo, je preciťovať nádych ako energiu, ktorá vystupuje smerom od chodidiel hore po prednej strane telavýdych zas ako vlnu prechádzajúcu po zadnej strane tela smerom dole.

Nakoniec ešte spomeniem energetické okruhy, ktoré aktivujeme svalovou a organickou energiou:

Ramenný okruh – jemne vytiahni bočnú líniu tela z pása smerom hore, ramená jemne vytiahni smerom hore a mierne dozadu a dole, lopatky zasuň jemne k sebe a dolné hroty lopatiek zľahka dovnútra.

Obličkový okruh – na vyrovnanie ramenného okruhu, sa nadýchni do zadnej strany rebier, čím pritiahneš pupok dovnútra a hore – spevnením brucha, uľavíme spodnému chrbátu.

Lebečný okruh – jazylku (tzv.ohryzok) v hrdle vytiahni zľahka hore a dozadu, čím stabilizuješ krk.

Existujú ešte ďalšie dva okruhy, a to lýtkovýčlenkový, ktoré možno aktivovať tak, že vytiahneme energiu smerom hore cez lýtka a mierne zatlačíme energiu cez päty dole do zeme.

Umením jogy je priniesť tieto základné princípy do každej jednej asány. Veľmi často, vyzývam prítomných na hodine k tomu, aby precítili svoju chrbticu, spôsob akým hlava „sedí“ na krku, aby precítili fakt, že temeno hlavy a kostrč sú v jednej línii, bedrá a ramená nad sebou, že brucho je dôležitou oporou našej chrbtice a dotyk chodidiel s podložkou určuje celkovú stabilitu v pozícii a držanie nášho tela. Dlane i každý článok prsta znáša váhu nášho tela rovnomerne v pozíciach ako je doska alebo pes tvárou dole/hore.

Nakoniec len dodám výstižnú anekdotu, autora si bohužiaľ nepamätám:

Žiak: “Tak ako viem, že to robím správne?”

Učiteľ: “Ak to cítiš, robíš to správne.”

Želám príjemné skúmanie.

Tento článok je inšpirovaný a princípy sú preložené z článku: Principles of Alignments od Esther Eckhartovej.

Text: Eva Mamrillová, Joga Zdravo

 

 

Zacvičte si so mnou

 


Naše novinky na dosah

Prihláste sa k odberu našich noviniek o výnimočných akciách v JOGA ZDRAVO.
Prihlásením k odberu súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.

Zadajte správnu emailovú adresu

Námestie slobody 13, Bratislava info@jogazdravo.sk +421 910 331 364